Spracúvanie a ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
 

Aké osobné údaje spracúvame

- Meno a priezisko
- Adresa pre doručenie
- Adresa pre fakturáciu
- E-mailová adresa
- Telefonický kontakt
- IP adresa
- Cookies
- Informácie o využití produktov a služieb
- Automaticky spracúvané anonymizované údaje: zariadenie, typ prehliadača, pohyb na stránke
 

Účel spracúvania osobných údajov

Údaje spracúvame pre účel naplnenia záväzkov kúpno-predajnej zmluvy, čiže pre vybavenie vašej objednávky a doručenie tovaru. Rovnako tak predmetné údaje využívame pri poskytovaní ponákupnej starostlivosti (vrátenie tovaru, výmena tovaru, reklamácie). 

Ak máte na našej stránke vytvorený užívateľský účet, môžeme vám vďaka nemu poskytovať doplnkové služby, ako napríklad prehľad histórie objednávok alebo zoznam želaných produktov. Údaje v užívateľskom profile môžete kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť.

Na základe oprávneného záujmu za účelom poskytnutia relevantnej obchodnej ponuky pri návšteve nášho eshopu spracúvame automaticky údaje o tom, kedy ste vstúpili na naše stránky a ktoré sekcie ste navštívili. Rovnako získavame informácie o tom, z akého zariadenia na stránky pristupujete a podľa toho ich optimalizujeme. Tieto údaje sú anonymizované, nie je možné priradiť ich ku konkrétnemu užívateľovi. Využívame ich pre účely segmentácie a profilovania, aby sme našu ponuku a jej prezentáciu prispôsobili vašim preferenciám a nezaplavovali vás množstvom informácií.  

Údaje sú uložené v elektronickej databáze a prístup k nej majú iba oprávnené osoby a sprostredkovatelia, ktorí sú s nami v zmluvnom vzťahu. 

 

E-mailový marekting

Informácie o novinkách a produktových akciách a iné marketingové oznámenia vám zasielame prostredníctvom e-mailu na základe vášho súhlasu. Z odberu noviniek sa môžete jednoducho odhlásiť, tak, že využijete náš kontaktný formulár alebo nás o tejto skutočnosti informujete mailom na info@womanology.sk. Ak máte u nás vytvorený užívateľský účet, prihlásiť sa na odber noviniek alebo odhlásiť sa z odberu noviniek môžete kedykoľvek prostredníctvom príslušnej sekcie po prihlásení.

 

Poskytnutie údajov tretím osobám

Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám. Pre zabezpečenie našej činnosti spolupracujeme s obchodnými partnermi, ktorým odovzdávame osobné údaje nevyhnutné pre zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, marketingových služieb a pre naplnenie platných právnych predpisov. Títo nakladajú s osobnými údajmi v zmysle platnej legislatívy a  sú povinní osobné údaje využiť len na vymedzený účel. Ide predovšetkým o:

- Doručenie tovaru: údaje potrebné pre doručenie zásielky odovzdávame dopravcom 

- Uskladnenie a expedícia tovaru: údaje potrebné pre vybavenie objednávky a prípravu zásielky odovzdávame zmluvnému partnerovi zabezpečujúcemu uskladnenie a expedíciu, a ten odovzdá údaje ďalej dopravcovi

 

Lehota spracúvania osobných údajov

Osobné údaje nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb a povinností vyplývajúcich zo zmluvy spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu a potom ešte počas jedného roka.

V prípade, že ste vyslovili súhlas s odberom marketingových informácií, vaše údaje budeme spracúvať po dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu.

Údaje z používateľského účtu spracúvame počas doby využívania služby používateľského účtu a ešte počas jedného roka po jeho zrušení.

Pre naplnenie legislatívnych požiadaviek uchovávame osobné údaje v zmysle platných zákonov.

 

Informácie o rozsahu spracúvaných údajov a ich výmaz

Máte právo nás požiadať o prehľad vašich údajov, ktoré spracúvame. Rovnako máte právo požiadať o výmaz údajov, ktoré už nie je potrebné spracúvať resp. neexistuje žiadny iný (legislatívny) dôvod pre ich spracúvanie. V oboch prípadoch, ako aj v prípade doplňujúcich otázok, sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára alebo mailom na info@womanology.sk.

 

 

Technology By Filip Halčin | Womanology © 2019